Felhasználási feltételek

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák cégnév: Hanich Mihály Attila e.v. székhely: MAGYARORSZÁG, 8417 CSETÉNY, PETŐFI UTCA 111. , adószám: 56218822-1-39, mint szolgáltató Webnode,  által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre nem minősül írásba foglalt szerződésnek, magatartási kódexre nem utal. 

Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: Hanich Mihály Attila e.v.
A szolgáltató székhelye: MAGYARORSZÁG, 8417 CSETÉNY, PETŐFI UTCA 111.
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: gravlezer@gmail.com
Adószáma: 56218822-1-39
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: BELÜGYMINISZTÉRIUM
Telefonszámai: +36308550656
Engedély száma: 39/2020/B
A szerződés nyelve: magyar
A tárhely-szolgáltató: webnode.hu

Alapvető rendelkezések:

1.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

1.2. Hatály, az ÁSZF módosítása.

1.3. A webshop, mint szerzői jogi mű szerzői jogi védelme, erre figyelemfelhívás.

1.4. Rendelkezésre állás.

Adatkezelési szabályok:

1.5. Utalni kell az adatvédelmi tájékoztató elérhetőségére, fel kell tüntetni az adatvédelmi nyilvántartási számot.

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

1.6. Utalni kell arra, hogy a megjelenített termékek csak online, vagy személyesen is megvásárolhatók-e. A termékek tartalmazzák-e az Áfát. Tartalmazzák-e a házhozszállítási díjat, illetve a csomagolási díjat.

1.7. A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenítet meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.

1.8. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akció időtartamáról.

Rendelés menete

1.9. A rendelés menetének részletes leírása, a bejelentkezésről a termék megrendeléséig.

A kezdőoldalon ki kell választani a "Termék" menüpontot, majd ezen az oldalon a kívánt terméket. Különböző variációk közül választhat, (anyag, méret stb.) ezt követően kosárba helyezheti a terméket. Megrendeléskor a fizetési mód választása után véglegesítés előtt, a további megjegyzéseknél adható meg az egyedi gravírozás szövege.

1.10. Adatbeviteli hibák kijavítására vonatkozó lehetőségek (pl. plusz termék, termék törlése, ár ellenőrzése stb.)

A kosár gombra kattintva megtekintheti a megvásárolni kívánt termékeket. Módosíthatja a darabszámot, illetve eltávolíthatja a nem kívánt termékeket. Itt látható az egyes termékek ára és a rendelés végösszege szállítási költség nélkül.

1.11. Fizetési lehetőségek, szállítási módok leírása

Készpénzben, az áru üzlethelyiségben történő átvételekor: Az áru átvételekor történő fizetés választása esetén a Vásárló a Szolgáltató üzlethelyiségében fizeti meg a termék vételárát készpénzben a Szolgáltató vagy megbízottja részére. Készpénzes fizetésre csak magyar forintban (HUF) van lehetőség. A termék átvételére a Vásárló a fizetést követően jogosult.

Fizetés utánvétellel: A megrendelés végösszegét a Vásárlónak van lehetősége a futárnál készpénzben teljesíteni. A csomagok Magyar Posta Zrt. futárszolgálat igénybevételével kerülnek kiszállításra. 

1.12. A szolgáltató webáruház köteles az igénybe vevő megrendelésének megérkezését az igénybe vevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. Megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a szolgáltatóhoz, illetve az igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A fenti szabályoktól eltérhetnek a felek, ha ebben megállapodtak.

A megrendelések feldolgozása és teljesítés

1.13. A megrendelések feldolgozása hétfőtől-péntekig, 17:00 20:00 között történik 

1.14. Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 10 munkanapon belül, 100000 Ft érték alatti megrendelés esetén. Nagyobb értékű rendelés esetén a szolgáltató előreutalással és előre egyeztetett határidővel tudja vállalni a rendelést. Ha Szolgáltató és Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, Szolgáltató Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított 30 napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

1.15. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

Elállás joga

1.16. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.

1.17. Az elállási jog gyakorlásának menete: 

Az elállás gyakorlására magánszemély jogosult.

A terméket NE küldje vissza utánvéttel! Az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módunkban átvenni, annak visszajuttatásának költsége is vevőt terheli!

A visszaküldött terméket a beérkezését követően megvizsgáljuk. A nem rendeltetésszerűen használt, megrongált, vagy rosszul összeépített termékre a visszavásárlási garancia nem vonatkozik.

A bevizsgálást követően a termék vételárát a vevő által választott módon (személyesen készpénzben vagy átutalva) adjuk vissza a termék vételárát 14 munkanapon belül.

A Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog, olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő a Szolgáltató, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Vásárló személyére szabtak.

Megrendeléskor a szolgáltató erre külön egyedi lemondási feltételeket szab, amely tényéről a vásárlót előzetesen tájékoztatja és megrendelést kizárólag annak megismerése és elfogadásával tud fogadni.

A fentiekről, minden megrendelésben bekerül a lemondási feltételeket elfogadó lábjegyzék amelyet a vásárló tett.

A vásárló által, tévesen, elírt, elrontott megrendelésekért felelősséget nem vállal, a gyártást termékek összekészítését a megrendelésben szereplő adatok alapján készíti. Az így elkészült termékek költségét igény szerinti ujragyártását a megrendelő kötelessége megtéríteni.

Garancia, jótállás

1.18. Felületkezelt fatermékekre 6 hónap garanciát vállalunk. 

Hanictech.hu nem értékesít olyan terméket, amely az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozna.


Panaszkezelés

1.19. A webshop köteles a fogyasztót tájékoztatni a székhelyéről, a panaszügyintézés helyéről - ha az nem egyezik meg a forgalmazás, illetve értékesítés helyével - és az adott tevékenység, kereskedelmi forma vagy módszer sajátosságaihoz igazodó módjáról, valamint a panaszok közlése érdekében a vállalkozás vagy a vállalkozás ügyfélszolgálatának levelezési címéről és - ha a panaszokat ilyen módon is fogadja - elektronikus levelezési címéről, illetve internetes címéről, telefonszámáról.

Vegyes rendelkezések

1.20. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Veszprémi Törvényszék illetékességét. 

Csetény, 2021. 01. 22.